STARY TRAKT KAMIENNOGÓRSKI(1) |
Stary Trakt Kamiennogórski1

  • SENGŚ tom 13, strona 41

Nazwa:

Forma podstawowa: Stary Trakt Kamiennogórski

Dopełniacz: -ego -u -ego

Warianty nazw Alte Schmiedeberger Strasse (oficjalna, niemiecki), König Strasse (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hodonimy

Charakterystyka obiektu:

droga pocztowa

    Etymologia:

  • Nowa n. pol. Stary Trakt Kamieniogórski: n. m. Kamienna Góra w miejsce niem.: 1. König Strasse ‛królewska droga’, por. der König ‛król’, die Strasse ‛droga, trakt’; 2. Alte Schmiedeberger Strasse ‛stary trakt kowarski’, por. Schmiedeberg = pol. Kowary, alt ‛stary’.