STARE TRZEBNICKIE MŁYNY(1) |
Stare Trzebnickie Młyny1

Nazwa:

Forma podstawowa: Stare Trzebnickie Młyny

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada młyńska

Atrybuty obiektu:

os. młyńska złożona z czterech młynów o nazwach Hörche-, Kube-, Schade- i Tarkemühle włączona do Nowego Dworu i Szczytkowic w 1936 r.

SENGŚ:

tom 13, strona 32

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Trzebnica, pow. trzeb., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Trzebnica, trzeb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Stare Trzebnickie Młyny, Trebnitzermühlen URM 88-34 (MP 4668)
Hernsche, Schade, Labę u. Tarncke 1743 WAPWr1 130
Trebnitzer Mühlen (Hernchemühle, Lubomühle, Schademühle, Tarnkemühle) 1845 K45 689
Trebnitzermühlen (Schademühle, Tarkemühle) 1887 Glex87 38
Trebnitzermühlen 1919 SOV19 261
Trebnitzermühlen (Hörche-, Kube-, Schade-, Tarkemühle) 1934 SOV34 312

Etymologia:

Pol. n. relacyjna jest tłumaczeniem n. niem. Trebnitzermühlen ‛ts.’, Trebnitz = pol. Trzebnica, die Mühle ‛młyn’.