STARE ODRZYSKO(1) |
Stare Odrzysko1

Nazwa:

Forma podstawowa: Stare Odrzysko

Dopełniacz: -ego -a

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

stare koryto rzeki

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 13, strona 30

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: stare koryto Odry wypełnione wodą, wś Stare Siołkowice, gm. Popielów, pow. opol., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Stare u̯Održisko 1966 SiNS II 67

Etymologia:

N. relacyjna Odrzysko : Odra z dodatkowym określeniem Stare, por. Odrzysko SNGŚ IX 60.