ŚRÓDLESIE(1) |
Śródlesie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Śródlesie

Dopełniacz: -sia

Warianty nazw Jägerhaus (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

leśniczówka i gajówka

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 14, strona 34

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Biała, pow. prud., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: do Chrzelic, gm. Biała, pow. prud., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
MPow prud. (1:100 000)
Chrzelitzer Jägerhaus, oder Neugebau 1845 K45 78
Jägerhaus 1887 Glex87
Jägerhaus 1919 SOV19 104
Jägerhaus 1926 KDR
Jägerhaus 1934 SOV34 119
Jägerhaus 1941 SOV41 156
Śródlesie 1978 Podział administracyjny woj. opol. 7
1982 Wyk III 429
1988 BorGŚ 83

Etymologia:

Pierw. n. niem. Jägerhaus ‛dom myśliwego’, por. der Jäger ‛myśliwy’, das Haus ‛dom’. Po1945 r. ustalono pol. n. Śródlesie ‛miejsce położone wśród lasów’.