SOWIE ZBOCZE(1) |
Sowie Zbocze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Sowie Zbocze

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

część zbocza

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

cz. zbocza Gontowej, między zabudowaniami Sowiny i Ludwikowie Kłodzkich, gm. Nowa Ruda, pow. kłodz., dlnśl.

SENGŚ:

tom 12, strona 159

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Sowie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1995 SGTS 11 365

Etymologia:

Powojenne tłumaczenie n. niem. Eule Lehne ‛ts.’; die Eule ‛sowa’; die Lehne ‛zbocze (góry)’.