SOŚNIK(4) |
Sośnik3

Nazwa:

Forma podstawowa: Sośnik

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

kulminacja

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

kulminacja 650 m na pd. wsch. od Grzybowca

SENGŚ:

tom 12, strona 155

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Pog. Karkonoskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 195

Etymologia:

Pol. n. powojenna Sośnik : sosna.