SOPKE(1) |
Sopke1

Nazwa:

Forma podstawowa: Sopke

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

kolonia i folwark

Atrybuty obiektu:

kol. i folw. do Sycowa

SENGŚ:

tom 12, strona 149

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. oleś., woj. dlnśl. (2002)

Lokalizacja opisowa: oleś., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Sopke 1887 Glex87 15
Sopke 1900 Myc 84
Sopke 1908 SOV08 265
Sopke 1919 SOV19 245

Etymologia:

Por. n. os. Sobek SSNO V 134.