SOŁTYSIE SKAŁY(1) |
Sołtysie Skały1

Nazwa:

Forma podstawowa: Sołtysie Skały

Dopełniacz: -ich Skał

Warianty nazw Sołtysie Skałki

Charakterystyka obiektu:

grupa skałek

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

grupa skałek na Okolu w Grzbiecie Północnym, w pobliżu Chrośnicy, Lubiechowej i Świerzawy, gm. Jeżów Sudecki, pow. jel., dlnśl.

SENGŚ:

tom 12, strona 148

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Kaczawskie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
2000 SGTS 6 302

Etymologia:

Pol. tłumaczenie niem. n. dzierż. Scholzenstein ‛ts.’; der Stein ‛skała, kamień’; der Scholze ‛sołtys’.