SOBOCKA WODA(1) |
Sobocka Woda1

  • SENGŚ tom 12, strona 138

Nazwa:

Forma podstawowa: Sobocka Woda

Dopełniacz: -ej -y

Warianty nazw Sobótka (alternatywna, polski), Zobtenwasser (oficjalna, niemiecki), das Zobtener Schwarzwasser (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: l. ramię źródłowe Bystrzycy, Odra (płynie koło Sobótki, pow. wroc., dlnśl.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
am Zobtenwasser 1845 K45 189
Sobótka (brak n. niem.) 1951 R s.v.
Sobocka Woda, niem. das Zobtener Schwarzwasser a. Zobtenwasser 1983 HO 57

    Etymologia:

  • Nowa n. pol. tłumaczy niem. n. das Zobtenwasser ‛sobocka woda’, por. niem. Zob ten = pol. Sobótka.