SMOCZE GARDŁO(1) |
Smocze Gardło1

Nazwa:

Forma podstawowa: Smocze Gardło

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

przewężenie

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

przewężenie doliny Bystrzycy Dusznickiej powyżej Dusznik-Zdroju

SENGŚ:

tom 12, strona 128

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: pow. kłodz., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 14 219

Etymologia:

N. pol. jest tłumaczeniem n. niem. Drachen Schlund ‛ts.’; der Drache ‛smok’; der Schlund ‛gardło, gardziel’, też ‛otchłań, przepaść’.