SŁUPY(2) |
Słupy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Słupy

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

fragment

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

fragment pn.-wsch. zbocza Drążonej

SENGŚ:

tom 12, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Krucze, G. Kamienne, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1996 SGTS 9 187

Etymologia:

N. pol. tłumaczy n. niem. Säule ‛słup’; die Säule ‛słup’.