ŚLĘZA(4) |
Ślęza2

Nazwa:

Forma podstawowa: Ślęza

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

folwark i osada

Atrybuty obiektu:

folw. i os. do wsi Strzeszów

SENGŚ:

tom 14, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Wisznia Mała, pow. trzeb., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Wisznia Mała, trzeb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Lohe 1795 Z XII 193
Lohe 1845 K45 666
Gut Lohe 1887 Glex87 37
Lohe I, Lohe II 1908 SOV08 182
Lohe 1919 SOV19 149
Lohe 1941 SOV41 220
Ślęza 1964 MPow trzeb. (1:100 000)
Ślęza 1967 PRL 1136

Etymologia:

Komisja URM przetłumaczyła niem. n. Lohe jako Ślęza, gdyż rz. Ślęza ma swój identyczny odpowiednik niem. Lohe. Jest to n. folwarku i os., które mogą mieć inne pochodzenie, np. dzierż, od nazw. Lohe Gott82 411 (por. niem. Loh ‛grząski teren’, też ‛miejsce, gdzie wcześniej był las’).