ŚLEPIOTEK(2) |
Ślepiotek1

  • SENGŚ tom 14, strona 21

Nazwa:

Forma podstawowa: Ślepiotek

Dopełniacz: -tka

Warianty nazw Ślepotka (alternatywna, polski)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: południowe ramię źródłowe Kłodnicy, Odra (od źródła pod Murckami aż do połączenia się z północnym ramieniem pod Panewnikami, w rejonie leśn. Ślepiotek)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Ślepiotek MPszcz
Ślepotka 2006 Hydronimy I/1 289

    Etymologia:

  • N. przeniesiona z n. lasu Ślepiotek, w której można widzieć związek z wyr. ślepy ‛niewidoczny, ciemny’, por. Ślepa Dobka.