SKOWRONEK(4) |
Skowronek1

  • SENGŚ tom 12, strona 111

Nazwa:

Forma podstawowa: Skowronek

Dopełniacz: -ka

Warianty nazw PGR Przeździedza (alternatywna, polski), Lerchenberg (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

kolonia i folwark

Atrybuty obiektu:

kol. i folw. włączone do Pizeździedzy

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Wleń, pow. lwów., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Wleń, lwów., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
MPow lwów.
Lerchenberg Vorwerk, PGR Przeździedza URM 56-47 (MP 4960)
(1361 Lirchenberg) Lerchenberg 1845 K45 94
Lerchenberg 1887 Glex87 295
Lerchenberg 1908 SOV08 156
Lerchenberg 1941 SOV41 214
Skowronek 1951 R s.v.

    Etymologia:

  • N. topogr. Skowronek: skowronek ‛ptak’.