SIODLAK(1) |
Siodlak1

Nazwa:

Forma podstawowa: Siodlak

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Siodło

Charakterystyka obiektu:

szczyt

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

szczyt 610 m na zboczu Kowarskiej Czuby

SENGŚ:

tom 12, strona 95

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1975 MTurK
Siodlak, Sattel Berg, też Siodło 1998 SGTS 5 253

Etymologia:

Dosłowne tłumaczenie pierw. n. niem. Sattel Berg, por. niem. der Sattel ‛siodło’, der Berg ‛góra’, tj. ‛góra w kształcie siodła’.