SĘPIK(3) |
Sępik3

Nazwa:

Forma podstawowa: Sępik

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

grupa skalna

Atrybuty obiektu:

grupaskalna na zboczu Sępiej

SENGŚ:

tom 12, strona 75

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Krucze, G. Kamienne, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1978 MTurGW
Sępik 1996 SGTS 9 184

Etymologia:

Nowa n. pol. Sępik : sęp dla obiektu bez nazwy.