ŚCIANY(1) |
Ściany1

  • SENGŚ tom 14, strona 11

Nazwa:

Forma podstawowa: Ściany

Dopełniacz: Ścian

Warianty nazw Die Wände (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

mur skalny

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: w pd.-zach. cz. Skalniaka, G. Stołowe, Sudety Środ. (koło Błędnych Skałek)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski
1992 SGTS 13 244

    Etymologia:

  • Powojenna n. Ściany jest tłumaczeniem n. niem. Die Wände ‛ts.’, por. die Wand ‛ściana’.