ŚCIANY(1) |
Ściany1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ściany

Dopełniacz: Ścian

Charakterystyka obiektu:

mur skalny

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

mur skalny w pd.-zach. cz. Skalniaka, koło Błędnych Skałek

SENGŚ:

tom 14, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski
1992 SGTS 13 244

Etymologia:

Powojenna n. Ściany jest tłumaczeniem n. niem. Die Wände ‛ts.’, por. die Wand ‛ściana’.