ŚCIANKI(4) |
Ścianki4

  • SENGŚ tom 14, strona 11

Nazwa:

Forma podstawowa: Ścianki

Dopełniacz: -ek

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

mur skalny

Atrybuty obiektu:

mur skalny tworzący krawędź wierzchowiny środkowego piętra G. Stołowych

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ. (w pobliżu ścieżka turystyczna łącząca Karłówek z Pasterką i Szczelińcem Wielkim, gm. Radków, pow. kłodz., dlnśl.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 13 243

    Etymologia:

  • N. 1-3 mają pierw, pochodzenie niem. Nowa n. pol. Ścianki ma znaczenie metaf. od wyr. ściana w l. mn. Ścianki, zob. Ścianka.