ŚCIANKI(4) |
Ścianki4

Nazwa:

Forma podstawowa: Ścianki

Dopełniacz: -ek

Charakterystyka obiektu:

mur skalny

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

mur skalny tworzący krawędź wierzchowiny środkowego piętra G. Stołowych, w pobliżu ścieżka turystyczna łącząca Karłówek z Pasterką i Szczelińcem Wielkim, gm. Radków, pow. kłodz., dlnśl.

SENGŚ:

tom 14, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 13 243

Etymologia:

N. 1-3 mają pierw, pochodzenie niem. Nowa n. pol. Ścianki ma znaczenie metaf. od wyr. ściana w l. mn. Ścianki, zob. Ścianka.