ŚCIANKA(1) |
Ścianka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ścianka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

urwisko

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

urwisko w zach. cz. kamieniołomu w Radkowie

SENGŚ:

tom 14, strona 11

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. kłodz., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: kłodz., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 13 243

Etymologia:

N. topogr. Ścianka : ściana wskazująca na kształt kamieniołomu przypominający ścianę.