SARBY(2) |
Sarby2

Nazwa:

Forma podstawowa: Sarby

Dopełniacz: Sarb

Charakterystyka obiektu:

majątek

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 12, strona 55

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Przeworno, pow. strzelin., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Przeworno, strzelin., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Creutzberg 1743 WAPWr1 125
Creutzburg 1783 Z I/1 49
Glowaczów 1951 R s.v.
Głowaczów MPow strzelin.
Głowaczów, pot. Sarby URM 13-42 (MP 5369)
Kreutzberg 1919 SOV19 132
Kreutzberg 1941 SOV41 199
Kreuzberg auch Schnappauf 1845 K45 322

Etymologia:

Pierw. n. niem. Kreutzberg ‛krzyżowa góra’; das Kreuz ‛krzyż’; der Berg ‛góra’, czyli ‛góra, na której stał krzyż’.