RUDZIAK(3) |
Rudziak2

Nazwa:

Forma podstawowa: Rudziak

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

bagno

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 12, strona 22

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. nam.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. nam.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 63-91 (MP 4879)

Etymologia:

N. pol. nawiązuje do niem. Mooracker ‛bagniste pole’; der Acker ‛pole’; das Moor ‛bagno, trzęsawisko’.