RUDA ŁACHA(1) |
Ruda Łacha1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ruda Łacha

Dopełniacz: -ej -y

Charakterystyka obiektu:

mokradło

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

mokradło

SENGŚ:

tom 12, strona 14

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. woł.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. woł.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 01-00 (MP 2632)

Etymologia:

N. pol. nawiązuje do niem. n. topogr. Rothe Lache ‛czerwona łacha’; rot ‛czerwony’; die Lache ‛kałuża’.