ROZTOCZYNA(1) |
Roztoczyna1

  • SENGŚ tom 11, strona 149

Nazwa:

Forma podstawowa: Roztoczyna

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: p. ramię źródłowe Oleśnicy, dorz. Widawy, Odra (płynie koło Sosnówki, gm. Twardogóra, pow. oleś., dlnśl.)

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1983 HO 60

    Etymologia:

  • Nowa n. powojenna Roztocz-yna z przyr.-ina od wyr. roztoka ‛m.in. rozwidlenie potoków’.