ROZDROŻE ZAMKOWE(1) |
Rozdroże Zamkowe1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Zamkowe

Dopełniacz: -a -ego

Warianty nazw Na Zwrotni

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

skrzyżowanie dróg leśnych na Kobylicznym Siodle (prowadzi tędy droga do ruin zamku Karpień)

SENGŚ:

tom 11, strona 148

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Złote, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1978 MTurGBZ
1993 SGTS 17 195

Etymologia:

N. topogr. nawiązująca do zamku Karpień.