ROZDROŻE POD WYSOKIM KAMIENIEM(1) |
Rozdroże Pod Wysokim Kamieniem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Wysokim Kamieniem

Dopełniacz: -a pod Wysokim Kamieniem

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

skrzyżowanie drogi leśnej z drogą na pn. zboczu Czarnej Góry w Szklarskiej Porębie

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. jel., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: jel., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1989 SGTS 1 88

Etymologia:

Jest to najwyższy punkt, do którego można dojechać pod Wysoki Kamień (n. g.).