ROZDROŻE POD UBOCZEM(1) |
Rozdroże Pod Uboczem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Uboczem

Dopełniacz: -a pod Uboczem

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bystrzyckie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski
1992 SGTS 14 205