ROZDROŻE POD STRAŻNICĄ(1) |
Rozdroże Pod Strażnicą1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Strażnicą

Dopełniacz: -a pod Strażnicą

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Lubawka, pow. kam., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1997 SGTS 8 289-290