ROZDROŻE POD ŚMIELCEM(1) |
Rozdroże Pod Śmielcem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Śmielcem

Dopełniacz: -a pod Śmielcem

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 177