ROZDROŻE POD RADOSZEM(1) |
Rozdroże Pod Radoszem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Radoszem

Dopełniacz: -a pod Radoszem

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

skrzyżowanie dróg leśnych na płytkiej przełęczy 565 m w Grzbiecie Zachodnim pod Radoszem

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bardzkie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 12 199

Etymologia:

N. topogr. lokalizująca obiekt: n. g. Radosz, zob.