ROZDROŻE POD PRZEDZIAŁEM(1) |
Rozdroże Pod Przedziałem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Przedziałem

Dopełniacz: -a pod Przedziałem

Charakterystyka obiektu:

zrównanie

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

szerokie zrównanie ok. 1030 m oddzielające Przedział od pn.-wsch. zboczyMumlawskiego Wierchu, Karkonosze, Sudety Zach.

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 176

Etymologia:

N. topogr. lokalizująca obiekt : n. g. Przedział, zob.