ROZDROŻE POD MOSZNĄ(1) |
Rozdroże Pod Moszną1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Moszną

Dopełniacz: -a pod Moszną

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Sowie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1995 SGTS 11 325