ROZDROŻE POD LELKOWĄ(1) |
Rozdroże Pod Lelkową1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Lelkową

Dopełniacz: -a pod Lelkową

Charakterystyka obiektu:

węzeł dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

węzeł dróg leśnych pod Lelkową Górą

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Stołowe, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1992 SGTS 13 212

Etymologia:

N. topogr. lokalizująca obiekt : n. Lelkowa Góra, zob.