ROZDROŻE POD KOPĄ(1) |
Rozdroże Pod Kopą1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Kopą

Dopełniacz: -a pod Kopą

Charakterystyka obiektu:

węzeł dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1989 SGTS 1 88