ROZDROŻE POD IZERSKIMI GARBAMI(1) |
Rozdroże Pod Izerskimi Garbami1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Izerskimi Garbami

Dopełniacz: -a pod Izerskimi Garbami

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 147

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Izerskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1989 SGTS 1 88