ROZDROŻE POD BŁAŻKOWĄ(1) |
Rozdroże Pod Błażkową1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Błażkową

Dopełniacz: -a pod Błażkową

Charakterystyka obiektu:

węzeł dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

węzeł dróg leśnych w pobliżu wsi Błażkowa

SENGŚ:

tom 11, strona 146

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Lubawka, pow. kam., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski
1992 SGTS 14 205

Etymologia:

N. relacyjna : n. m. Błażkowa, zob.