ROZDROŻE POD BIEŚCEM(1) |
Rozdroże Pod Bieścem1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Pod Bieścem

Dopełniacz: -a pod Bieścem

Charakterystyka obiektu:

fragment

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

fragment Zielonej Drogi na pn. od Bieśca

SENGŚ:

tom 11, strona 146

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bystrzyckie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski
1992 SGTS 14 204

Etymologia:

N. relacyjna : n. g. Bieściec, zob.