ROZDROŻE GIERAŁTOWSKIE(1) |
Rozdroże Gierałtowskie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Gierałtowskie

Dopełniacz: -a -ego

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

skrzyżowanie leśnych dróg na zach. zboczu Królówki

SENGŚ:

tom 11, strona 146

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Złote, Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 17 194

Etymologia:

Złożona n. relacyjna : n. m. Stary Gieraltów dla podobnej n. niem. Gersdorfer Bild. Dawniej na drzewie znajdowała się kapliczka z kopią obrazu Matki Boskiej z kościoła w Starym Gierałtowie (Alt Gersdorf), pow. kłodz.