ROZDROŻE FORTECZNE(1) |
Rozdroże Forteczne1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rozdroże Forteczne

Dopełniacz: -a -ego

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 146

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gm. Stoszowice, pow. ząb., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1995 SGTS 11 325