ROGACZ(7) |
Rogacz3

Nazwa:

Forma podstawowa: Rogacz

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

grupa skalna

Atrybuty obiektu:

grupa skalna 1198 m na pn. zboczu Czeskich Kamieni

SENGŚ:

tom 11, strona 127

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Rogacz, Martinstein 1951 R s.v.
1975 MTurK
Rogacz, Turmschloss, Martinstein, Frauenhübel 1993 SGTS 3 175

Etymologia:

Niem. n. kult. lub pamiątkowe: 1. Martinstein ‛skała Marcina’, por. niem. im. Martin = pol. Marcin, der Stein ‛skała, kamień’; 2. Turmschloss‛zamek z wieżą’, por. niem. der Turm ‛wieża’, das Schloß ‛zamek’; 3. Frauenhübel ‛babskie, kobiece wzgórze’, por. niem. der Hübel ‛wzniesienie’, die Frau ‛kobieta’.