RAMPA(1) |
Rampa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Rampa

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Mokry Taras

Charakterystyka obiektu:

półka skalna

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

półka skalna między Żlebem Jurkowskim a Wielkim Śnieżnym Kotłem

SENGŚ:

tom 11, strona 111

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1993 SGTS 3 175

Etymologia:

Nowa n. metaf. Rampa : rampa ‛pomost z desek, betonu, kamienia umożliwiający sprawny przeładunek towarów na stacjach kolejowych, w portach, kopalniach’ SJP VII 817.