PUSTKI(34) |
Pustki34

Nazwa:

Forma podstawowa: Pustki

Dopełniacz: Pustek

Charakterystyka obiektu:

obiekt wojskowy

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

wś, później obiekt wojskowy

SENGŚ:

tom 11, strona 74

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. żar.(1988)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. żar.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 18-16

Etymologia:

Pierw, n. niem. Kautz o znaczeniu dzierż, od nazw Kautz Gott82 363.
N. topogr.-kult. Pustki w l. mn. od wyr. pustka ‛pustkowie, miejsce niezagospodarowane, puste’. Obok n. pierw. pol. (Ad4-7,