PUSTELNICZY STOK(1) |
Pustelniczy Stok1

Nazwa:

Forma podstawowa: Pustelniczy Stok

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

podnóże

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

wsch. podnóże Bochniaka 713 m

SENGŚ:

tom 11, strona 74

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Bystrzyckie, Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Mazurski

Etymologia:

N. powojenna tłumaczy niem. Einsiedlerlehne ‛pustelniczy stok’; der Einsiedel ‛pustelnik’; die Lehne ‛zbocze (góry)’.