PTASIE GODY(1) |
Ptasie Gody1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ptasie Gody

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

polanka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

polanka w lesie

SENGŚ:

tom 11, strona 69

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. mil.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 08-33 (MP 4468)

Etymologia:

N. pol. nie nawiązuje do niem. Pannewitz Platz ‛miejsce (plac) Pannewitza’, tj. n. dzierż, od nazw. Pannewitz // Pannwitz (jeden ze znanych rodów rycerskich na Śląsku przybyły z Łużyc Górnych z Pannewitz pod Bischofswerdą), por. Jurek98 263-264.