PSOTA(1) |
Psota1

  • SENGŚ tom 11, strona 64

Nazwa:

Forma podstawowa: Psota

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

ramię źródłowe

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: ramię źródłowe Cielnicy, dorz. Nysy Kłodzkiej, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1983 HO 48

    Etymologia:

  • N. żart. : wyr. psota ‛żart, psikus’ ustalona urzędowo po 1945 r.