PSINA(4) |
Psina3

Nazwa:

Forma podstawowa: Psina

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Psia Łąka (alternatywna)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i pastwisko

Atrybuty obiektu:

las i pastwisko w Rudzie Kozielskiej

SENGŚ:

tom 11, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kuźnia Raciborska, pow. rac., woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: Kuźnia Raciborska, rac., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Pszina FlM
Psina, też Psia Łąka URM 63/64-30

Etymologia:

N. kult. Psina od wyr. psina ‛psia’ lub psina ‛rodzaj trawy’, zob. Pszczyna.