PSI KOŚCIÓŁ(1) |
Psi Kościół1

Nazwa:

Forma podstawowa: Psi Kościół

Dopełniacz: -ego -a

Warianty nazw Okopy

Charakterystyka obiektu:

skałka

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 11, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Kaczawskie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
2000 SGTS 6 270