PRZYLASEK(2) |
Przylasek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przylasek

Dopełniacz: -ka

Warianty nazw Przylesie (URM)

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 11, strona 55

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Platerówka, pow. lub., woj. dlnśl.(2004)

Lokalizacja opisowa: Platerówka, lub., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
[2000] SpisM II 75
1982 Wyk III 73
1967 PRL 933
Przylasek 1951 R s.v.
Przylasek MPow lub. (1:100 000), Przylesie MPow lub. (1:25 000)
Waldeck 1941 SOV41 388
Waldeck 1887 Glex87 300
Waldeck 1887 A87 58
Waldeck 1845 K45 151