PRZYCHOWSKIE(1) |
Przychowskie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przychowskie

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 11, strona 51

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubin., woj. dlnśl.(2004)

Lokalizacja opisowa: lubin., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1983 HO 65