PRZY JEZIORNA(1) |
Przy Jeziorna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przy Jeziorna

Dopełniacz: -ej

Warianty nazw Wysokie Lipy

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 11, strona 54

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1995 SGTS 11 447
URM 24-00