PRZY JEZIORNA(1) |
Przy Jeziorna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przy Jeziorna

Dopełniacz: -ej

Warianty nazw Wysokie Lipy

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

grzbiet i zbocze na pd.-zach. krańcu G. Sowich (nad brzegiem J. Bystrzyckiego)

SENGŚ:

tom 11, strona 54

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 24-00
1995 SGTS 11 447

Etymologia:

Nowa n. pol. nie nawiązuje do znaczenia pierw. n. Die Hohe Leipe ‛wysoka lipa’; hoch ‛wysoki’; die Leipe ‛lipa’-wyraz przejęty z j. pol. do j. niem.