PRZEWÓZ(5) |
Przewóz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przewóz

Dopełniacz: Przewozu

Charakterystyka obiektu:

wieś gminna

Klasa toponimu:

choronimy

SENGŚ:

tom 11, strona 44

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. żar., woj. lubus.(2004)

Lokalizacja opisowa: żar., lubus.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
[2000] SpisM II 74
1982 Wyk III 64
1967 PRL 928
(1311 Prebus) Priebus, Stadt, poln. Przewóz, wendisch Pschibus 1845 K45 899
Prebuss 1454 CS XXXII 52
Prebusz 1457 CDL IV 107
Preibus (Przybuż - Przewóz) 1900 Myc 78
Pribus 1546 CS XXXII 97
Pribus 1687/1688 J III 684
Pribus 1337 CS XXIX 127
Pribusenses 1687/1688 J III 689
Priebus 1787 Z VII 85
Priebus 1887 A87 20
Priebus 1542 CS XXXII 67
Priebus 1908 SOV08 217
Priebus 1941 SOV41 297
Priebus - Przewóz LDykc 52
Priebuß 1540 J III 741
Przewóz 1951 R s.v.
Prübyssen 1540 J III 739
Stadt Prebus 1311 CS XVI 207
in oppido Prübus 1679 J III 288
versus Prebus 1376 CDL III 18

Etymologia:

Stara n. głuż. Přibuz (w dialekcie mużak. Tšěbuz), stłuż. Pribuz : Pribudy ‛anligende Hütten (przylegające domy, chałupy)’ Muka1 21. W pol. dokumentach używano n. Przewóz : przewóz ‛przystań nad rzeką, skąd można się przeprawić lub przewieźć na drugi brzeg; prom’. N. związana z przeprawą na drugi brzeg Nysy Łużyckiej, nad którą os. leży, por. Przewóz Tarnowski, Stary Przewóz KopertR 236. Wg SEMiG 311 należało te n. zrekonstruować jako Přebud-jь lub Přibud-jь = Przebudź lub Przybudź. Na tym terenie mógł to być ps. Prěbądjь (ą → u w łuż.). Mieszkała tu ludność pol. i łuż.. N. typu Przewóz na terenie niemieckojęzycznym były inaczej niemczone np. Przewóz koło Koźla → Przewos.